Disclaimer

Staay Food Group heeft deze website naar beste weten en kunnen samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Staay Food Group kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Staay Food Group is evenmin aansprakelijk voor een tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Staay Food Group behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website zonder enige kennisgeving aan te passen.¬†Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze website en de daarin opgenomen gegevens, teksten, foto’s en andere materialen berusten bij Staay Food Group en haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Staay Food Group is het niet toegestaan de inhoud van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Deze website kan, bijvoorbeeld via hyperlinks, verwijzen naar websites van derden. Staay Food Group heeft geen zeggenschap over deze websites, is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid.